ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือเกาะพยาม(Ko Phayam Port)

ท่าเทียบเรือเกาะพยาม(Ko Phayam Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.2141. ท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง เรือ ต. 214 ปฏิบัติราชการ ทรภ. ๓ เดือน มิ. ย. ๕๔

2. ข้อมูลโดยทั่วไปของท่าเทียบเรือ  ขนาดท่าเทียบเรือโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัว T ทางเข้า กว้าง 2 ม. ยาว 160 ม. บริเวณ หน้าท่า ยาว 7 ม. กว้าง 2 ม.  มีความลึกหน้าท่าเฉลี่ย 3 เมตร  ไม่มีพุกสำหรับคล้องเชือก ( ใช้เชือกคล้อง ) และไม่มียางกันกระแทก  บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่ มั่นคง ( ต้นมะพร้าว )  สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำจืด ไม่มี ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี ไฟแสงสว่าง มี

3. ท่าเรือเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข 2 ทุ่นเขียว หมายเลข 1 ทุ่นแดง หมายเลข 4

4. ท่าเรือเกาะพะยาม ทุ่นแดงหมายเลข 2 ทุ่นเขียว หมายเลข 1 ทุ่นแดง หมายเลข 4 C-000/C- 180 สามารถนำเรือเข้าจอดที่ท่าเทียบเรือเกาะพะยาม ได้ทั้งทางด้านทิศเหนือ และทิศใต้ โดยใช้เข็ม 000 หรือ 180 ระยะห่างฝั่งประมาณ 2000 หลา โดยเมื่อแบริ่งท่าเทียบเรือได้ 090 และ 270 ให้เปลี่ยนเข็มเข้าหาท่าเทียบเรือ โดยสามารถจอดเทียบด้านขวาของท่าเทียบเรือ

5. ตำบลที่ เทียบเรือ

6. ภาพถ่ายแสดงการเทียบเรือท่าเทียบเรือ เกาะพยาม จ. ระนอง

7. สามารถจอดเทียบได้เฉพาะตกฝ., ตกช., สามารถจอดเทียบได้ทั้งเวลาน้ำขึ้นและน้ำลง น้ำลึก บริเวณท่าเรือประมาณ 2-4 เมตร แต่ เพื่อความ ปลอดภัยในการนำเรือควรเลือกเข้าเฉพาะเวลาน้ำขึ้น ควรจอดบริเวณขอบตัวของท่ารูป T ด้านขวา ( ด้าน เหนือท่า ) เมื่อหันหน้าเข้าท่าเทียบเรือ บริเวณขอบเขื่อนแคบ มีตัวกันกระแทกไม่มั่นคง ( ต้น มะพร้าว ) ต้องจอดเทียบด้วยความระมัดระวัง ไม่มีพุก สำหรับคล้องเชือก ปัจจุบันได้ดำเนินการทำห่วงเชือก สำหรับใช้แทนพุก ช่วงคลื่นลมแรงควรพิจารณาหลีกเลี่ยงในการจอดที่ท่า เทียบเรือนี้ ไม่สามารถรับน้ำได้ ไม่สามารถใช้ไฟบกได้ ไม่สามารถรับน้ำมันได้ มีสถานีอนามัยในกรณีฉุกเฉิน บริเวณท่าเรือมีแรงชาวพม่าพลุกพล่าน ในเวลา กลางคืนควรกวดขันเรื่องเวร - ยามเป็นกรณีพิเศษ ข้อควรระมัดระวัง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น