ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือ ดอนสัก แหลมทวด (Don Sak Port)

ท่าเทียบเรือ ดอนสัก แหลมทวด (Don Sak Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.9931. ๑. วันที่สำรวจ  พ. ค. 54 โดย เรือ ต.993  ๒. ลักษณะกระแสน้ำ / กระแสลม / ข้างขึ้น - ข้างแรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณ เส้นทางเดินเรือเข้าสู่ท่าเทียบเรือ 3 เมตร หักลงหาระดับน้ำลง ต่ำสุด ( ความสูงน้ำจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ) กระแสน้ำขึ้นไหล ไปในทิศ 310 ความเร็ว 1.4 นอต น้ำลงไหลไปในทิศ 130 ความเร็ว 1.3 นอต ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง ๓. ๑ ระวางแผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย ( กรมอุทก ศาสตร์ กองทัพเรือ ) หมายเลขระวาง 204, 261 ๓. ๒ ตำบลที่ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก แหลมทวด อ. ดอน สัก จ. สุราษฎร์ธานี ๓. ๓ ข้อมูลทั่วไปทางภูมิศาสตร์ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) ตั้งอยู่ระหว่าง อ่าวดอนสักและอ่าวบางน้ำจืด อ. ดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี แหลม ทวด (Lat 9 o 20’N Long 99 o 41’E) ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือของอ่าวดอนสักเป็นบริเวณที่ตั้งของท่าเทียบ เรืออเนกประสงค์ โดยมีกระโจมไฟเกาะปาลิกัน (Fl 3s 32m 8M) เป็นที่หมายสำคัญในการเดินเรือ ระยะ 1 ไมล์ ทางทิศเหนือของ แหลมทวด ความลึกน้ำเฉลี่ยบริเวณปลายแหลมทวด 2.5 - 3.5 เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นทรายปนโคลน

2. ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )

3 ๓. ๕ ข้อมูลท่าเทียบเรือ ท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) ดูแลโดยเทศบาล ตำบลดอนสัก จ. สุราษฎร์ธานี ท่าเทียบเรือมีลักษณะรูปตัว W ความยาวของท่าเทียบเรือจากฝั่งประมาณ 200 เมตร บริเวณปลาย สะพานประกอบด้วยท่าเทียบเรือยื่นออกสู่ทะเลความยาว 50 เมตร จำนวน 3 ท่าเทียบ ท่าเทียบเรือหมายเลข 1 และ 2 เป็นท่าเทียบ เรือโดยสาร ความลึกน้ำโดยเฉลี่ยบริเวณท่าเทียบเรือ 5 - 8 เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเลเป็นโคลน เดิมเป็นท่าเรือโดยสารข้ามฟาก (Ferry Pier) ของบริษัทซีทราน เฟอร์รี่ แต่ปัจจุบันได้ยกเลิก สัมปทานใช้งาน คงมีเฉพาะเรือโดยสารข้ามฟากความเร็วสูง ให้บริการรับ - ส่งผู้โดยสาร จากท่าเทียบเรือดังกล่าวไปยังสถานที่ ท่องเที่ยวต่าง ๆ ส่วนท่าเทียบเรือหมายเลข ๓ ปัจจุบันเป็นที่จอด เรือสินค้าและเรือบรรทุกน้ำมัน ท่าเทียบเรือมียางกันกระแทกขนาด ใหญ่รองรับการเข้า - ออกจากเทียบ ลักษณะท่าเรือ น้ำลึก 2.5 เมตร ลักษณะพื้นท้องทะเล โคลน

4. ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )

5. ๔ การติดต่อสื่อสาร การติดต่อระหว่าง เรือ - เรือ Marinetime Band ช่อง 16 นามเรียกขานใช้ ชื่อเรือ การประสานสำนักงานท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด ) คุณสมยศ ๐๘๙ - ๗๓๑๑๕๔๘ ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำ ต่อสายยางขนาดเล็ก ( ประสานเจ้าหน้าที่ ประจำ สำนักงานท่าเรือ ) ไฟฟ้า๒๒๐ Volt ( เฉพาะไฟแสงสว่าง ) โทรศัพท์ไม่มี ท่าเรืออเนกประสงค์ดอนสัก ( แหลมทวด )

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น