ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือ ปากน้ำท่าจีน (Paknam Tha Chin Port)

ท่าเทียบเรือ ปากน้ำท่าจีน (Paknam Tha Chin Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.811. ท่าเรือแม่น้ำท่าจีน

2. ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ๑.วันที่สำรวจ ๐๘๑๓๐๐ มิ. ย. ๕๔ ๒.ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ 4 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ตรงกับ วันขึ้น 7 ค่ำ เดือน 7 ทะเลมีคลื่น เล็กน้อยเรียบ ลมสงบ

3. ๓. ข้อมูลการนำเรือที่ เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 222 แผนที่ประกอบร่องน้ำท่าจีน อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ลักษณะพื้นท้องทะเลดินเหนียว ตำบลที่ร่องน้ำท่าจีน อ. เมือง จ. สมุทรสาคร ทุ่นไฟปากร่องแลต 13 องศา 25 ลิปดา น. ลอง 100 องศา 19 ลิปดา อ.

4. ตำบลที่ ร่องน้ำท่าจีน อ. เมือง จ. สมุทรสาคร

5. ภาพถ่ายดาวเทียม ร่องน้ำท่าจีน จ. สมุทรสาคร ท่าเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร

6. ภาพแผนที่ 222 แสดงลักษณะ ร่องน้ำท่าจีน ท่าเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร C-338 หลัก นำหน้า หลักนำ หลัง

7. ภาพแผนที่ 222 แสดงทุ่นไฟร่องน้ำ แม่น้ำท่าจีน

8. ลักษณะทุ่นไฟต่างๆ ทุ่นไฟปาก ร่อง หลัก นำหน้า หลักนำ หลัง

9. ภาพถ่ายร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน จะสังเกตเห็นหลักนำหน้า ด้านหลังจะเป็นแทงค์สีขาว 2 แทงค์ ทางด้านซ้ายจะ เป็นสันดอนและมีทุ่นไฟสีแดงหมายเลข 10 อยู่ปลาย สันดอน

10. คำแนะนำการนำเรือเข้าร่องน้ำ ร่องน้ำแม่น้ำท่าจีนมีความยาวประมาณ 7.5 ไมล์ มีความกว้างของร่องน้ำประมาณ 300 หลา โดยการนำเรือเข้าร่องน้ำจะมีทุ่นไฟปาก ร่อง ( วับ - วาบ ทุก 6 วินาที มองเห็นไกล 7.1 ไมล์ ) และทุนไฟเขียว - แดงกำกับ การนำเรือเข้า ร่องน้ำใช้เข็ม 338 ซึ่งในช่วงผ่านทุ่นไฟปาก ร่องจะมองไม่เห็นหลักนำเนื่องจากอยู่ไกลและ ไม่สามารถมองเห็นหลักนำหลังเนื่องจากมีสิ่ง ปลูกสร้างบดบังจึงไม่สามารถใช้หลักนำหลังใน การนำเรือได้

11. ข้อควรระมัดระวัง ภายในร่องน้ำแม่น้ำท่าจีน จะมีเรือประมงและ เรือสินค้า ผ่านเข้าออกตลอดเวลา และมีสันดอน มองเห็นได้ชัดเจน ควรนำเรือในช่วงเวลาน้ำขึ้น ในร่องน้ำมีผักตบชวาจำนวนมากและอาจจะขยะ หรือท่อนไม้ติดอยู่ด้วยให้ใช้ความระมัดระวังใน การนำเรือ

12. สามารถใช้รูปปั้นเป็นจุดเล็งใน การนำเรือ วัดช่องลม

13. ท่าเทียบเรือที่สำคัญ ท่าเทียบเรือศาลา กลางจังหวัด ท่าเรือข้ามฝาก

14. ข้อมูลท่าเทียบเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร สะพานปลา เป็นสะพานปลาที่ใหญ่ และทันสมัย แห่งหนึ่งรองจากกรุงเทพฯ อยู่ในเขตเทศบาล เมือง สมุทรสาคร มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก ที่ทันสมัย ที่ใช้ในการลำเลียงขนถ่ายผลิตภัณฑ์ สัตว์น้ำทางทะเล ทุกอย่าง เป็นจำนวนมาก เป็น ศูนย์กลางการค้าปลาทะเล เป็นแหล่งที่เงินตรา สะพัดหมุนเวียนวันละหลายล้านบาท อยู่ห่าง จากปากร่องประมาณ 4 ไมล์

15. การติดต่อ การติดต่อสื่อสาร ควรแจ้งสำนักงานฯ ล่วงหน้าก่อนเข้าเทียบ วิทยุไม่มี โทรศัพท์ สำนักงานสะพานปลา จ. สมุทรสาคร ๐๓๔ - ๔๑๑๖๔๗, ๐๓๔ - ๔๒๘๑๔๓, ๐๓๔ - ๔๒๒๘๐๓,Fax ๐๓๔ - ๘๒๐๓๒๐ สิ่งอำนวยความสะดวก - ไม่มีบริการน้ำและ ไฟ ความยาวท่าเรือ 160 เมตร ความลึกน้ำ 9 เมตร

16. ภาพถ่ายดาวเทียม แสดงตำบลที่ท่าเทียบเรือ สะพานปลา จ. สมุทรสาคร ท่าเทียบเรือสะพานปลา จังหวัดสมุทรสาคร สถานีตำรวจ น้ำ ศาลเจ้าพ่อ หลักเมือง

17. ภาพถ่ายท่าเรือสะพานปลา จ. สมุทรสาคร เสา คอนกรีต ผักตบช วา ความยาวท่าเรือ 160 เมตร

18. คำแนะนำและข้อระมัดระวังใน การเทียบเรือ กระแสน้ำขึ้น - ลง ค่อนข้างแรงโดยเฉพาะบริเวณ โค้งน้ำ บริเวณร่องน้ำและท่าเรือจะมีผักตบชวาจำนวน มากลอยมากับน้ำและมีขยะ ท่อนไม้ ซึ่งอาจจะ เป็นอันตรายต่อเรือ ใช้ความระมัดระวังในการนำเรือเนื่องจาก เรือประมงในพื้นที่อาจจะไม่หลบหลีกเรือตามกฎ การเดินเรือสากล

19. ภาพถ่ายบริเวณท่าเทียบเรือ

20. สำนักงานสะพานปลา จ. สมุทรสาคร

21. พุกและยางกันกระแทก

22. ข้อระมัดระวังในการเทียบเรือ บริเวณช่องเทียบหมายเลข 10 จะมีเสาคอนกรีตที่หักโผล่พ้นน้ำ และบริเวณด้านขวาสุดของท่าเรือจะมีเสาคอนกรีต

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น