ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือร่องน้ำปากบารา (Estuary Pak Bara Port)

ท่าเทียบเรือร่องน้ำปากบารา (Estuary Pak Bara  Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.2201. ท่าเทียบเรือสถานี เรือละงู เรือ ต. 220 เข้าราชการทรภ. ๓ ต. ค. ๕๓

2. หลัก นำหน้า หลักนำ หลัง

3. ท่าเทียบเรือสถานีเรือละงู

4. ภาพ บก. สถานี เรือละงู

5. นป. สอ. รฝ. ๔๕๒ สถานีเรือ ละงู ฉก. กร. ๓๖๑ หน่วยงานใน บริเวณใกล้เคียง

6. ก่อนถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข้าร่องน้ำ บุโบย จะมี ลอบดักปลา เป็นจำนวนมาก ในช่วงเวลาน้ำขึ้น จะอยู่ปริ่มน้ำ สังเกตได้ ยาก โดยเฉพาะ ด้านปลายของลอบที่หัน เข้าหาฝั่งนั้นจะวางไว้เป็นทางยาว ควรนำ เรือด้วยความระมัดระวัง และหาก จำเป็นต้องนำเรือผ่าน ควรนำเรือตัดผ่านแต่ เนิ่น ๆ ควรนำเรือให้อยู่กลางร่องน้ำ โดยใช้ หลักนำ เนื่องจาก บริเวณนอกร่องน้ำ ด้านขวาจะตื้นมาก และด้านซ้ายจะมีโขดหิน มีหลักแสดงเขตน้ำตื้นแจ้งไว้ ให้ระมัดระวัง เรือประมงขนาดเล็ก ( เรือ หางยาวและเรือหัวโทง ) สัญจร เนื่องจากมี ท่าเทียบเรือประมงบุโบยทางด้านกราบขวา และในบางครั้ง อาจมีการวางอวนถ่วงไว้ กลางร่อง ข้อควรระมัดระวัง

7. แนวร่องน้ำ ฝั่งซ้าย แนวร่องน้ำ ฝั่งขวา แนวร่องน้ำทั้ง ๒ ฝั่ง

8. ตย. ลอบดักปลา ที่วาง อยู่หน้าร่องน้ำ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น