ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด (Ko Samet Port)

ท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด (Ko Samet Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย กองทัพเรือ1. ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด

2. การสำรวจบริเวณท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด จ. ระยอง ๑. วันที่สำรวจ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำกำลังลง ความสูงน้ำ 1.9 เมตร จากระดับน้ำลง ต่ำสุด ตรงกับ วันแรม 4 ค่ำ เดือน 12 ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 045,141,116 ( อศ.) ตำบลที่ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด จ. ระยอง แลต 12 องศา 34.52 ลิปดา น. ลอง 101 องศา 27.72 ลิปดา อ. ทุ่นไฟปากร่องไม่มี พื้นท้องทะเลทรายปนโคลน ที่หมายเวลากลางคืน ไม่มี

3. ท่าเทียบเรือ เกาะเสม็ด Lat 12º 34.52́ N Long 101º 27.72́ E

4. เกาะ เสม็ด ท่าเทียบเรือเกาะ เสม็ด

5. ลักษณะท่าเรือ ลักษณะของท่าเรือเป็นรูปตัว I ทอดยาวจากฝั่งลงไปในทะเล ท่าเรือมีความยาวประมาณ 80 เมตร มีความลึกน้ำโดยเฉลี่ย 4.5 เมตร น้ำลึกจริง 6.4 เมตร กลางท่าเรือน้ำลึก 2 เมตร ทางเข้าท่าเรือไม่มีทุ่นไฟ หรือที่หมายการนำเรือที่เห็นเด่นชัด ด้านซ้ายของท่าเรือ ( เมื่อหันหน้าเข้าหาท่าเรือ ) เป็นแหลมซึ่ง มีหินเป็นอันตรายต่อการนำเรือ ปัจจุบันกำลังปรับปรุงสร้างท่าเรือ เพิ่มเติม โครงการปรับปรุงสร้าง ท่าเรือเพิ่มเติม

6. ท่าเทียบเรือเกาะเสม็ด เข็มที่ใช้ในการเข้าเทียบควร ใช้เข็ม 140 - 160 ด้านซ้ายของท่าเป็นแหลม มีแนวหิน

7. บริเวณท่าเทียบ เรือเกาะเสม็ด จุดสังเกต มีเสา โทรศัพท์สูง 2 ต้น มีเรือประมง และ เรือโดยสารจอด อยู่เป็นประจำ

8. จุดเทียบเรือ บริเวณท่าเรือมียาง กันกระแทก

9. การคล้องเชือกหัวและไกหัว

10. การคล้องเชือกท้าย, ไกท้าย และกันถ่าง

11. ท่าเรือถ่ายจากฝั่ง

12. ข้อควรระมัดระวัง  ก่อนถึงบริเวณท่าเทียบเรือควรนำเรือด้วยความ ระมัดระวังเพราะมีการจราจรทางน้ำค่อนข้าง หนาแน่นเนื่องจากจะมีเรือ รับ–ส่ง นักท่องเที่ยวจำนวนมาก เดินทาง เข้า–ออก ท่าเทียบเรือ ตลอดทั้งวัน ตั้งแต่เวลาประมาณ 08:00 – 16:30 ของทุกวัน  บริเวณกลางท่าเทียบเรือจะเป็นบริเวณน้ำตื้นที่มี มีความลึกน้ำประมาณ 2 เมตร เป็นอันตรายต่อการ นำเรือที่มีความลึกน้ำเกินกว่า 2 เมตร ขึ้นไป ผู้นำเรือควรใช้ความระมัดระวังไม่ควรนำเรือเข้าใกล้ บริเวณเขตน้ำตื้น ดังกล่าว  ก่อนถึงท่าเทียบเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ให้โทร ประสานกับ นายก อบต. เกาะเสม็ด เพื่อประสานเรื่องการจองท่าเรือ ให้พร้อมเข้าเทียบ เนื่องจาก จะมีเรือรับ–ส่งผู้โดยสารเทียบอยู่ตลอดเวลา

13 ๔. การติดต่อ วิทยุ ไม่มี โทรศัพท์  ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก น้ำ มีรถน้ำจืดให้บริการบนเกาะเสม็ด ราคา น้ำจืดตันละ 300 บาท ไฟฟ้า ไม่มี โทรศัพท์ ไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น