ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559

ท่าเทียบเรือหาดหน้าทอน เกาะสมุย (Hat Nathon Ko Samui Port)

ท่าเทียบเรือหาดหน้าทอน เกาะสมุย (Hat Nathon Ko Samui Port)

ข้อมูลร่องน้ำ และท่าเทียบเรือ สำรวจโดย เรือ ต.161. การสำรวจบริเวณท่าเรือซีทราน เฟอร์รี่หาดหน้าทอน เกาะสมุย จ. สุ ราษฎร์ธานี

2. ๑. วันที่สำรวจ๕ มิ. ย. ๕๔ สำรวจโดย เรือ ต. ๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม ขณะน้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ 2.4 เมตร จากระดับน้ำลงต่ำสุด ทะเลเรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 243 ( อศ.) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 261 ( อศ.) แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข 204 ( อศ.) ตำบลที่ท่าเรือซีทรานเฟอรี่หน้าทอน ก. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี ทุ่นไฟปากร่องแลต 9 องศา 31.9 ลิปดา น. ลอง 99 องศา 55.61 ลิปดา อ.

3. รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศ บริเวณหาดหน้าทอน ก. สมุย จ. สุราษฎร์ธานี ทุ่นไฟปากร่อง

4. ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณทุ่นไฟปากร่องน้ำมีความลึก โดยเฉลี่ย 7 – 8 เมตร ที่ระดับน้ำขึ้น สูงสุด ( 2.7 เมตร ) บริเวณที่ไฟปากร่องน้ำจนถึงบริเวณจอดเรือ มีความลึกเฉลี่ย 3 – 4 เมตร บริเวณที่จอดเรือ เป็นท่าเรือคอนกรีตของท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่มีลูก ตะเพลารับยาวตลอดท่าเรือ มีทุ่นไฟปากร่อง จำนวน 1 ทุ่น และ เสาวิทยุ และเข็มหลักในการ นำเรือเข้าร่องน้ำ เข็ม 090 ตามรูปที่ ๒ และ ๓

5. รูปที่ ๒ ภาพถ่ายทุ่นไฟปากร่อง

6. รูปที่ ๓ ภาพถ่ายเสาวิทยุ

7. ลักษณะท่าเรือ ท่าเรือซีทรานเฟอร์รี่มีความลึก ประมาณ 3 – 4 เมตร ท่าเรือเป็นคอนกรีต ขนาดโดยประมาณ กว้าง 600 เมตร ยาว 600 เมตร บริวณที่จอดเรือ มีความยาว ประมาณ 150 เมตร ภาพร่างบริเวณ ท่าเรือซีทรานเฟอรี่ แสดงใน รูปที่ ๔ และ ๕

8. รูปที่ ๔ ภาพถ่ายบริเวณท่าเรือ ซีทรานเฟอรี่

9. รูปที่ ๕ ภาพร่างบริเวณท่าเรือ ซีทรานเฟอร์รี่

10. พื้นท้องทะเลหิน การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบ เมื่อถึงบริเวณ ทุ่นไฟปากร่อง นำเรือเข้าให้นำเรือทางขวา ของ ท่าเรือ เพื่อให้มีมุมในการนำเรือเข้าที่จอดเรือ การ นำเรือออกให้ถอยหลังออกเนื่องจากร่องน้ำมี บริเวณ ไม่กว้างมาก และมีคลื่นพัดเข้าฝั่งอยู่ตลอด ให้ทำการถอยออกจนเลยท่าเรือ แล้วจึงกลับลำ ข้อควรระมัดระวัง การนำเรือเข้า - ออกจะมีเรือเฟอร์ รี่ของท่าเรือเข้า - ออก ต้องระมัดระวัง ในการนำเรือ และบริเวณท้ายเรือจะมีเรือเฟอร์รี่จอดอยู่ทำให้ใน การเข้าออกต้องระมัดระวัง การจอดเรือ จะมี เรือ เฟอร์รี่จอดบริเวณที่จอดปกติ แต่ถ้าไม่มีสามารถ จอดได้ ตามรูปที่ ๖

11. รูปที่ ๖ ภาพบริเวณที่จอดเรือ และข้อระมัดระวัง

12. ๔. การติดต่อ วิทยุไม่มี โทรศัพท์ไม่มี รายชื่อ ไม่มี เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ ไม่มี

13. ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำการประปา ( ) ไฟฟ้าไม่มี โทรศัพท์ไม่มี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น