ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาเฉลียบ

ปลาเฉลียบ


ชื่อสามัญ YELLOW QUEENFISH

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Scomberoides lysan Forskal

ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเลในระดับไหล่ทวีป เป็นปลาอยู่ผิวน้ำ

ลักษณะ เป็นปลาทะเลในกลุ่มปลาสีกุนหรือปลาหางแข็ง และ เป็นปลาอยู่ผิวน้ำ รูปร่างเรียวยาว ลำตัวแบนข้างมาก หัวโต หน้าแหลม นัยน์ตาโต อยู่ใกล้ปลายจะงอยปาก ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มุมปากยื่นเลยหลังตาเกล็ดมีรูปร่างเหมือนเข็มและฝังจมอยู่ในเนื้อ ครีบหลังแยกเป็นสองอัน ข้างตัวและท้องมีสีเหลืองมีจุดกลมดำ 2 แถว ด้านข้างตัวแถวบนมีขนาดใหญ่กว่าแถวล่าง ปลายครีบหลังอันที่สองมีแถบดำ

ขนาด ความยาวประมาณ 50-100 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำอื่น ๆ จำพวกกุ้ง ปู

ประโยชน์ เป็นปลาซึ่งมีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เนื้อมีรสชาติดีเมื่อทำเป็นปลาเค็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น