ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาทู

ปลาทูชื่อสามัญ SHORT-BODIED MACKEREL

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Rastrelliger brachysoma (Bleeker)

ถิ่นอาศัย ผิวน้ำและกลางน้ำในทะเล พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ รูปร่างป้อมแบน หัวโต หน้าแหลม ตาค่อนข้างเล็ก มีเยื่อไขมันอยู่รอบนัยน์ตา ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย ขากรรไกรล่างยาวและปลายแหลม เกล็ดเล็กและหลุดง่าย ครีบหลังมี 2 อัน ครีบท้องและครีบหูมีขนาดเล็ก ครีบหางเป็นแฉกลึก ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินปนเขียว มีจุดสีดำตามแนวสันหลัง ท้องสีขาวเงินอยู่รวมกันเป็นฝูง วางไข่ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม

ขนาด ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

อาหาร กินลูกปลา สัตว์ไม่มีกระดูกและแพลงค์ตอน

ประโยชน์  เป็นปลาเศรษฐกิจที่สำคัญมากชนิดหนึ่ง ประชาชนนิยมบริโภค โดยนำมานึ่ง ตากแห้งทำเค็ม ในอดีตเป็นสินค้าส่งออก ไปยังประเทศข้างเคียงได้เงินปีละมาก ๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น