ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากุแลกล้วย ปลาลูกกล้วย

ปลากุแลกล้วย ปลาลูกกล้วย
ชื่อสามัญ RAINBOW SARDINE

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Dussumieria elopsoides Gunther

ถิ่นอาศัย หากินบนผิวน้ำกลางทะเล พบชุกชุมในอ่าวไทย

ลักษณะ  เป็นปลาผิวน้ำขนาดเล็ก รูปร่างยาวเพรียว หัวเรียว หางเรียว ท้องกลม หัวเล็ก นัยน์ตาโตอยู่กึ่งกลางระหว่างช่องเปิดเหงือกและปลายจมูก เกล็ดมีขนาดเล็ก บาง หลุดง่าย ครีบหลังอยู่กึ่งกลางตัว ครีบหางใหญ่เป็นแฉกลึก ครีบอกมีแผ่นกระดูกรูปตัวดับเบิลยู (W) ข้างละอัน และแนวสันหลังเป็นสีน้ำเงินเข้ม ท้องสีขาว ข้างตัวมีเส้นสีเหลืองทอง พาดตามความยาว

ขนาด ความยาวประมาณ 10-15 เซนติเมตร เคยพบว่ามีความยาวถึง 20 เซนติเมตร

อาหาร  กินสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยตามผิวน้ำ

ประโยชน์  เนื้อมีรสดี ใช้ทำปลากระป๋อง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น