ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาปากคมจุด

ปลาปากคมจุดชื่อสามัญ  BRUSHTOOTH LIZARDFISH

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Saurida undosquamis (Richardson)

ถิ่นอาศัย พบอยู่บริเวณพื้นทะเลที่เป็นโคลนหรือโคลนปนทราย พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ ปลาปากคมจุด มีลักษณะคล้ายปลาปากแหลมชนิดอื่นๆ คือลำตัวเรียวกลม ปากกว้าง มีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถวหลายแถวบนขากรรไกรหัวมีลักษณะคล้ายหัวตุ๊กแก ครีบหลังมี 2 ครีบ คือ ครีบธรรมดาและครีบไขมันเป็นติ่งเล็กๆ อยู่บริเวณโคนหาง มีลักษณะที่แตกต่างจากปลาปากคมทั่วๆ ไปคือ ครีบหูยาวมาถึงส่วนฐานของครีบท้อง ครีบหลังก้านครีบแข็งจะมีจุดสีดำ ขอบของครีบหางมีจุดสีดำ 4-7 จุดบริเวณด้านข้างลำตัวจะมีรอยแต้มสีดำ พื้นผิวลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาวเงิน

ขนาด  มีความยาวประมาณ 25-30 เซนติเมตร

อาหาร อาหาร กินปลา หนอนหรือสัตว์น้ำอื่นๆ ที่มีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์  เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น