ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสลิดหินแขก

ปลาสลิดหินแขกชื่อสามัญ STREAKED SPINEFOOT

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Siganus javus (Linnaeus)

ถิ่นอาศัย พื้นท้องทะเลและกองหิน แพร่กระจายในอ่าวไทย และทะเลอันดามัน

ลักษณะ  รูปร่างป้อมสั้น ความยาวลำตัวเท่ากับ 1.8-2.3 เท่าของความกว้างของลำตัว หัวค่อนข้างเล็ก ปากเล็กยืดหดไม่ได้ ตอนหน้าของครีบหลังมีหนามแหลมยื่นชี้ออกจำนวน 13 อัน อันแรกสั้นที่สุดและต่อด้วยก้านครีบอ่อน ครีบท้องอยู่ใกล้ครีบหู และมีขนาดใกล้เคียงกั ฐานครีบก้นยาวมีก้านครีบแข็ง 7 อัน คอดหางเล็กเรียว ลำตัวสีน้ำตาลปนดำ ส่วนท้องมีสีจาง ลำตัวด้านบนมีจุดประ ครีบอกมีสีเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

อาหาร  สัตว์น้ำขนาดเล็ก

ประโยชน์  เนื้อใช้ปรุงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น