ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสร้อยนกเขาทะเล ปลาข้างตะเภา ปลาขึ้นก

ปลาสร้อยนกเขาทะเล ปลาข้างตะเภา ปลาขึ้นก


ชื่อสามัญ PAINTED SWEETLIP

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Plectorhynchus pictus (Thunberg)

ถิ่นอาศัย อาศัยอยู่ตามหน้าดินหรือแนวปะการัง พบทั่วไปบริเวณชายฝั่งทะเลทั้งอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ ปลาสร้อยนกเขาทะเล เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างใหญ่ ลำตัวค่อนข้างยาว ด้านบนแบนข้าง สันหลังโค้งนูนท้องแบนเรียบ ปากเล็กมีริมฝีปากหนา มีฟันขนาดเล็กบนขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง ใต้คางมีรูพรุน 6 รู เกล็ดมีขนาดเล็กปกคลุมตลอดลำตัวและหัว สีลำตัวจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุของปลาคือ ปลาขนาดเล็กลำตัวมีสีขาว ส่วนหัวด้านบนสีเหลือง และมีแถบสีน้ำตาลปนดำ 5 แถบพาดไปตามความยาวลำตัวเมื่อมีขนาดใหญ่ขึ้นแถบสีจะจางหายไป และมีจุดสีน้ำตาลปนดำปรากฎขึ้นมาแทน และจุดสีจะจางหายไปเมื่อมีอายุมากขึ้น

ขนาด ทั่วไปมีความยาวประมาณ 35-45 เซนติเมตร แต่เคยพบว่าบางตัวมีความยาวถึง 60 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามหน้าดินและแนวปะการัง

ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น