ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาเก๋าบั้งแฉก

ปลาเก๋าบั้งแฉก


ชื่อสามัญ YELLOW GROUPER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Epinephelus ragaa Boulenger

ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามชายฝั่งทะเลในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน ลูกปลาจะเข้ามาหากิน ในบริเวณน้ำกร่อย และติดค้างอยู่ตามแอ่งน้ำ ที่น้ำทะเลท่วมถึง

ลักษณะ ปลาเก๋าบั้งแฉก มีรูปร่างค่อนข้างยาว หัวสันโต จะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้างเฉียงขึ้นบนเล็กน้อย ริมปากล่างยื่นยาวกว้าปากบน นัยน์ตาโต กระดูกแก้มอันกน้าหยักเป็นซี่เล็กๆ คอดหางยาว และครีบหางอย่างละหนึ่งแถบ

ขนาด ความยาวประมาณ 25-50 เซนติเมตร

อาหาร กินปลา กุ้ง และสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์ ใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น