ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาทรายแดงโม่ง อั้งโกลี้

ปลาทรายแดงโม่ง อั้งโกลี้


ชื่อสามัญ ORNATE THREADFIN BREAM

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Nemipterus hexodon (Ouoy & Gaimard)

ถิ่นอาศัย อยู่รวมกันเป็นฝูง หากินบริเวณพื้นท้องทะเลที่เป็นโคลนหรือโคลนปนทราย พบทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ  ปลาทรายแดงโม่ง เป็นปลาทะเลซึ่งมีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวท่อนโตทู่ ท่อนหางยาว จะงอยปากค่อนข้างสั้นปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันแหลมคม ส่วนที่ครีบแข็งและครีบอ่อนมีความสูงสม่ำเสมอกันปลายครีบแหลมยืดออกเป็นเส้นเดี่ยวเช่นเดียวกับปลายครีบก้น ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูมีปลายแหลมเหมือนกัน หรือหางแยกแฉกเว้า พื้นลำตัวสีขาว หลังสีชมพูปนม่วง มีแถบสีเหลืองที่ครีบหลัง 2 แถบ ลำตัว 8-7 แถบ และครีบก้น 1 แถบ แฉกบนครีบหางมีแถบสีเหลืองหนึ่งแถบ มีจุดสีส้มอยู่เหนือช่องเหงือกข้างละจุด

ขนาด ความยาวประมาณ 20-30 เซนติเมตร

อาหาร กินสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่าซึ่งอาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น