ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาตะลุมพุก

ปลาตะลุมพุกชื่อสามัญ  TOLI SHAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Alosa toli Bleeker

ถิ่นอาศัย หากินตามชายฝั่งทะเลและบริเวณปากน้ำในอ่าวไทย เป็นปลาสองน้ำที่ เจริญเติบโตอยู่ในทะเล เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จึงจะอพยพเข้ามาผสมพันธุ์วางไข่ในน้ำจืดหรือบริเวณปากน้ำ

ลักษณะ ปลาตะลุมพุกรูปร่างคล้ายกระสวย แบนข้าง ส่วนท้องด้านข้างแบน ใต้ท้องเป็นสันคม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเพื่อใช้ประโยชน์ในการป้องกันตัว จะงอยปากสั้นทู่ ปากมีขนาดปานกลางและเฉียงขึ้นเล็กน้อย ฐานของครีบหลังและครีบก้นมีความยาวเกือบเท่ากัน ครีบหู เล็กเรียวยาว เกล็ดเล็กบางและหลุดง่ายลำตัวด้านหลังสีเขียวปนน้ำเงิน ท้องสีขาว

ขนาด โดยทั่วไปมีความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวถึง 50 เซนติเมตร

อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ประโยชน์  เนื้อมีรสชาติดี ราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น