ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสีกุลทองตาวัว

ปลาสีกุลทองตาวัว


ชื่อสามัญ OXEYE SCAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Selar boops Bleeker

ถิ่นอาศัย เป็นปลารวมฝูง ชอบอยู่ในบริเวณกลางน้ำในบริเวณอ่าวไทยหลังสวน เกาะเต่า

ลักษณะ มีรูปร่างคล้ายปลาทูแต่มีขนาดใหญ่กว่า นัยน์ตาโต ปากกว้างมาก มีเยื่อไขมันแผ่คลุมอยู่รอบบริเวณลูกนัยน์ตา มีรูเล็ก ๆ ตรงช่องตาดำ ทำให้ปลาสามารถมองเห็นภาพได้ชัด บนขากรรไกรทั้ง 2 ข้าง จะมีฟันซี่เล็กละเอียด ครีบหลังสั้นก้านครีบอันแรกของครีบหลังจะยื่นล้ำออกไปทางข้างหน้าซึ่งมี ลักษณะแตกต่างจากปลาชนิดอื่น ครีบหางมีลักษณะเว้าลึก มีแถบสีทองพาดอยู่กลางลำตัว บริเวณเหนือแถบสีทองจะมีสีน้ำเงินเข้ม

ขนาด ความยาวโดยทั่วไป 14-25 เซนติเมตร

อาหาร แพลงค์ตอนและสัตว์น้ำอื่น ๆ ซึ่งมีขนาดเล็ก

ประโยชน์ เนื้อมีรสอร่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น