ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาอินทรีย์บั้ง ปลาเบกา

ปลาอินทรีย์บั้ง ปลาเบกาชื่อสามัญ SPANISH MACKEREL

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Scomberomorus commerson (Lacepede)

ถิ่นอาศัย พบทั่วไปในอ่าวไทยฝั่งตะวันออกและตะวันตก และทางฝั่งทะเลอันดามัน

ลักษณะ ปลาอินทรีบั้ง เป็นปลาผิวน้ำ อยู่รวมกันเป็นฝูงมีรูปร่างคล้ายคลึงกับปลาอินทรีจุด แต่ลำตัวค่อนข้างกลมและหนากว่า ด้านข้างลำตัวจะมีแถบสีดำหรือเทาเข้มเป็นบั้งๆ ขวางลำตัวเริ่มจากแนวฐานครีบหูเรื่อยออกไปเกือบจรด โคนครีบหาง จะเห็นบั้งได้ชัดตรงบริเวณแนวเส้นข้างตัว ปลาอินทรีบั้งตัวโตจะมีบั้งมากกว่าตัวเล็ก

ขนาด ที่พบทั่วไปมักมีความยาว 30-70 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ที่สุดยาวถึง 1 เมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำเป็นอาหาร เช่น ปลากะตัก หลังเขียว และหมึก

ประโยชน์ เป็นปลาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ นิยมใช้ทำปลาเค็ม ชาวจีนเรียกปลาเค็มที่ทำจากปลาชนิดนี้ว่า "เบกา"

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น