ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาหางแข็งบั้ง

ปลาหางแข็งบั้งชื่อสามัญ BANDED CREVALLE

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Caranx mate Cuvier & Valenciennes)

ถิ่นอาศัย อยู่ตามทะเลเปิดทั่วไป

ลักษณะ  เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดเส้นข้างตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่น ๆ ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองตอนหน้าสูงแหลม ตอนท้ายสุดจรดโคนหาง ครีบก้นยาวปลายจรดโคนหาง เช่นกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว ช่วงท้องสีขาว มีแถบสีเทาจางๆ พาดตัวลายใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกัน ครีบต่างๆ สีเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 13-30 เซนติเมตร

อาหาร กินปลา กุ้งและสัตว์น้ำขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์  เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหารได้ดี นิยมนำมาแปรรูปเป็นปลาเค็ม

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น