ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสายรุ้ง

ปลาสายรุ้งชื่อสามัญ  BLUE-BANDED WHIPTAIL

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pentapus setosus Cuvier & Valenciennes

ถิ่นอาศัย อยู่ตามหน้าดิน บริเวณที่พบได้แก่จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

ลักษณะ มีลำตัวแบนข้างเล็กน้อย หัวค่อนข้างแหลม ปากกว้างพอสมควร มีเกล็ดประปรายอยู่ตรงบริเวณปลายสุดของหัว มีฟันเล็กแหลมและฟันเขี้ยวซึ่งแสดงถึงนิสัยในการกินอาหาร พื้นลำตัวมีสีเทาอมเหลือง ส่วนด้านท้องมีแถบสีขาวเงิน พาดจากปลายจะงอยปากผ่านไปตามกลางลำตัวมีจนถึงโคนหางและมีแถบสีขาวพาดไปบนครีบ จุดเด่นที่พบได้อย่างชัดเจนของปลาชนิดนี้คือครีบหางเว้าลึกปลายแพนหางด้านบนจะเป็นเส้นสีดำ มีจุดดำที่โคนครีบหาง

ขนาด ความยาวประมาณ 14-22 เซนติเมตร

อาหาร พืชไม้น้ำ สัตว์น้ำขนาดเล็กและซากพืชซากสัตว์

ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น