ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากะพงขาว

ปลากะพงขาว


ชื่อสามัญ   GIANT SEAPERCH , silver seaperch

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lates calcarifer (Bloch)

ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเลปากแม่น้ำซึ่งเป็นแหล่งน้ำกร่อย อพยพย้ายถิ่นเข้ามาหาอาหาร และอาศัยในแม่น้ำ เป็นระยะทางนับร้อยกิโลเมตร

ลักษณะ เป็นปลาน้ำกร่อยที่มีรูปร่างยาว ลำตัวหนาและด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากค่อนข้างยาวและแหลม นัยน์ตาโต ปากกว้างยืดหดได้ มุมปากอยู่เลยไปทางหลังนัยน์ตา ฟันเป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรบนและล่าง ขอบกระดูกแก้มเป็นหนามแหลม ขอบกระดูกกระพุ้งเหงือกแข็งและคม คอดหางมีขนาดใหญ่และแข็งแรง เกล็ดใหญ่มีขอบหยักเป็นหนามเมื่อลูบจะสามือ ครีบหลังอันแรกมีก้านครีบเป็นหนามแข็งและปลายแหลม อันที่สองเป็นครีบอ่อนมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบใหญ่ปลายกลมมน พื้นลำตัวสีขาวเงินปนน้ำตาล แนวสันท้องสีขาวเงิน

ขนาด  ความยาวประมาณ 20-40 เซนติเมตร

อาหาร ปลา กุ้งและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์ เป็นปลาเศรษฐกิจที่กรมประมงส่งเสริมให้เลี้ยง เกษตรกรนิยมผลิตลูกปลาชนิดนี้ ส่งไปจำหน่ายยังประเทศมาเลเซียและไต้หวัน  เนื้อมีรสชาติดี นำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น