ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาแมวหัวแหลม

ปลาแมวหัวแหลมชื่อสามัญ MOUSTACHED THRYSSA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Thrisosocies mystax (Bloch & Schneider)

ถิ่นอาศัย พื้นท้องทะเลตื้น ๆ เช่น จังหวัดจันทบุรี ระยอง สมุทรปราการ ทางชายฝั่งทะเลอันดามันในเขตจังหวัดภูเก็ต ระนอง

ลักษณะ ปลาแมวหัวแหลม เป็นปลาทะเลที่มีรูปร่างเรียวยาว แบนข้าง หัวค่อนข้างเล็ก มีจะงอยปากสั้นทู่ ปากกว้าง ขากรรไกร  บนยื่นยาวออกถึงฐานครีบหู นัยน์ตาโต อยู่ใกล้กับปากท้อง เป็นสันคม ซึ่งเกิดจากเกล็ดที่แข็งเรียงตัวกันเป็นแถว ครีบก้นยาว ครีบหางเป็นแฉกลึก พื้นลำตัวสีน้ำเงินปนดำ ท้องสีขาวเงิน และมีจุดสีดำอยู่หลังช่องเปิดเหงือกข้างละจุด ครีบทุกครีบสีเหลืองอมเขียว

ขนาด ความยาวประมาณ 16-18 เซนติเมตร

อาหาร กินลูกกุ้ง ลูกปลาและแมลง

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น