ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาหมูสีฟ้า

ปลาหมูสีฟ้าชื่อสามัญ STARRY EMPEROR

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lethrinus nebulosus (Forskal)

ถิ่นอาศัย ตามหน้าดินบริเวณชายฝั่งทะเลตื้น ๆ

ลักษณะ มีรูปร่างคล้ายคลึงปลากระพงมาก ที่แตกต่างคือ ปลาหมูสีฟ้าจะมีจะงอยปากที่ยาวและแหลมกว่า มีเกล็ดขนาดเล็กที่แก้มอันหลังและลำตัว ลำตัวป้อม ท่อนหางยาวปลายคอด หัวโต ปากกว้าง นัยน์ตาโตอยู่ใกล้กะโหลกหัว ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็ง มีปลายเป็นหนามแหลมยื่นพ้นตัวครีบ ส่วนหลังของครีบอ่อนมีปลายเรียวแหลมเช่นเดียวกับปลายครีบก้น ครีบหูมีปลายแหลมครีบหางเว้าเล็กน้อยปลายแฉกแหลม พื้นลำตัวมีสีน้ำตาลอมเหลือง เกล็ดทุกเกล็ดมีจุดสีขาว
ขนาด โดยทั่วไป 20-65 เซนติเมตร

อาหาร  ลูกกุ้ง ลูกปลา ที่อยู่ตามหน้าดิน

ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น