ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาม่งกลม ปลาสีกุนกลม

ปลาม่งกลม ปลาสีกุนกลมชื่อสามัญ BAREBREAST JACK 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Carangoides gymnostethoides Bleeker 

ถิ่นอาศัย อยู่ในบริเวณผิวน้ำแถบชายฝั่งพบในทะเลอันดามัน 

ลักษณะ เป็นปลาทะเลอยู่ในวงเดียวกันกับปลาหางแข็ง แต่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปจากพวกเดียวกัน   มีลำตัวเกือบกลม หัวโต จะงอยปากยาว ปากกว้าง ฟันเป็นแถบเล็กละเอียด นัยน์ตาโต เกล็ดเล็กบริเวณใต้ครีบหูไม่มีเกล็ด ครีบหลังแบ่งออกเป็นสองอัน มีฐานเชื่อมติดกันครีบก้นแยกออกเป็นสองส่วน อันแรกมีก้านครีบแข็งเพียง 2 - 3 ก้าน คอดหางเล็กเรียว ครีบหูยาวเรียวคล้ายเคียวครีบท้องมีขนาดเล็กอยู่ใต้ครีบหู ครีบหางเป็นแฉกลึก เกล็ดบนเส้นข้างตัวบริเวณหางเป็นสันแข็งคม พื้นลำตัวสีเหลืองแกมเทา หลังสีฟ้า ท้องสีขาวครีบต่างๆ สีฟ้า ปลายครีบหางสีเทาเข็ม

ขนาด ความยาวประมาณ 25-90 ซม. 

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า 

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น