ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาอีคุดบั้ง

ปลาอีคุดบั้งชื่อสามัญ  GREY LARGE-EYE BREAM

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gymnocranius griseus (Schlegel)

ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายทั่วไปในอ่าวไทย อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลที่เป็นเกาะแก่ง

ลักษณะ เป็นปลาหน้าดิน มีเกล็ดค่อนข้างเล็กปกคลุมบริเวณแก้มและลำตัวนัยน์ตาโต ครีบหลังมีฐานยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งเป็นหนามแหลม ครีบหางเว้าลึก สีของลำตัวเป็นสีน้ำตาลอมเขียว มีแถบสีดำพาดขวางส่วนหัวและส่วนลำตัว

ขนาด ความยาวประมาณ 10-30 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น