ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากะพงแดงเกล็ดห่าง

ปลากะพงแดงเกล็ดห่าง


ชื่อสามัญ   JOHN'S SNAPPER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lutjanus johni (Bloch)

ถิ่นอาศัย ป่าไม้ชายเลนและชายฝั่งทะเล ป่าไม้ชายเลนและชายฝั่งทะเล

ลักษณะ เป็นปลาหน้าดินมีลำตัวป้อม ด้านข้างแบน หัวโต จะงอยปากยาวและค่อนช้างแหลมนัยน์ตาโตอยู่ใกล้แนวสันหัว ปากกว้าง มีฟันแหลมคมบนขากรรไกรบนล่าง

ขนาด  ความยาวประมาณ 30-60 เซนติเมตร

อาหาร สัตว์น้ำหน้าดิน

ประโยชน์ ปลากะพงแดงเกล็ดห่าง เนื้อปลาใช้ประกอบอาหารได้หลายประเภท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น