ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาจาน ปลาอีคุดครีบยาว

ปลาจาน ปลาอีคุดครีบยาวชื่อสามัญ LONGSPINE SEABREAM

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sparus spinifer Forskal

ถิ่นอาศัย หากินตามหน้าดินในระดับน้ำลึก 50-100 ม. พบทั่วไปในอ่าวไทย

ลักษณะ ปลาจาน มีรูปร่างป้อมสั้น ส่วนหลังโค้งนูน ท้องแบนเป็นแนวเส้นตรง หัวมีขนาดใหญ่ ส่วนลึกมากกว่าความยาว ทำให้หัวดูโค้งชัน ระหว่างตาและปากเว้าลงเล็กน้อย นัยน์ตาโตและอยู่ใกล้ส่วนโค้งของหัวปากค่อนข้างเล็กลักษณะเด่นอยู่ที่ก้านอันที่ 2 และ 3 ของครีบหลังยื่นยาวออกไปเป็นเส้นรยางค์

ขนาด  ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร ขนาดใหญ่ยาวถึง 40 เซนติเมตร

อาหาร  กินสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น