ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาคลุด

ปลาคลุดชื่อสามัญ SPADEFISH

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ephippus orbis (Bloch)

ถิ่นอาศัย พบทั่วไปในในอ่าวไทยและอินโดแปซิฟิค

ลักษณะ ปลาคลุดมีส่วนลำตัวลึกและแบน ส่วนโค้งขงอหัวลากชันมาก มีปลาเล็ก ตาโต จะงอยปากสั้นก้านครีบแข็งแยกออกจากครีบอ่อนได้อย่างชัดเจน จะมีส่วนกานคลื่อนยื่นออกไป 2-4 ก้าน ครีบหูสั้นและกลม มีแถบสีดำ 4-5 เส้น พาดจากส่วนหลังไปด้านท้อง มีพื้นลำตัวออกสีเงิน

ขนาด ความยาวประมาณ 15 เซนติเมตร

อาหาร ส่วนใหญ่หากินตามพื้นหน้าดินที่เป็นโคลน

ประโยชน์ ใช้ปรุงเป็นอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น