ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโอดำ ปลาโอหม้อ

ปลาโอดำ ปลาโอหม้อชื่อสามัญ LONGTAIL-TUNA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Thunnus tonggol (Bleeker)

ถิ่นอาศัย  มีแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งอ่าวไทย ตั้งแต่ชลบุรี สัตหีบ ลงไปจนถึงสงขลา และปัตตานี และทะเลอันดามัน

ลักษณะ  เป็นปลาผิวน้ำที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงเช่นเดียวกับปลาโอทั่วๆ ไป ลำตัวค่อนข้างกลมและยาวเพรียวแบบกระสวย ครีบหลังที่แยกออกจากกันเป็นสองอันและอยู่ห่างกันเพียงเล็กน้อยเท่าขนาดความยาวของตา ครีบหูหลังยาวมาก ครีบท้องตั้งอยู่ในแนวเดียวกับครีบหู ครีบก้นอยู่เยื้องครีบหลังอันที่สองเล็กน้อย ครีบหางใหญ่เว้าลึกเป็นรูปวงเดือน มีเกล็กเล็กละเอียดอยู่บริเวณแนวท้อง มีจุดสีขาวเรียงกันเป็นแถวไปตามความยาวของส่วนท้อง ครีบฝอยของครีบหลังและครีบก้นมีสีเทาแกมเหลือง

ขนาด เป็นปลาโอขนาดเล็ก มีความยาวประมาณ 40-70 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาผิวน้ำ กุ้งและหมึก

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น