ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาหางเหลือง

ปลาหางเหลืองชื่อสามัญ YELLOWTAIL FUSILIER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Caesio erythrogaster Cuvier & Valenciennes

ถิ่นอาศัย พบบริเวณหน้าดินที่เป็นโคลนเลน พบห่างฝั่งตั้งแต่ 40-100 ม. พบทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ  เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำตัวยาว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโตมีเยื่อไขมันหุ้มอยู่ ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย มีฟันเล็ก บนขากรรไกร เกล็ดเส้นข้างตัวแข็ง โดยเฉพาะส่วนหางดูเป็นสันแข็งกว่าส่วนอื่น ๆ ครีบหลังมีสองอัน แยกเป็นอิสระจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองตอนหน้าสูงแหลม ตอนท้ายสุดจรดโคนหาง ครีบก้นยาวปลายจรดโคนหาง เช่นกัน ลำตัวด้านบนสีน้ำเงินแกมเขียว ช่วงท้องสีขาว มีแถบสีเทาจางๆ พาดตัวลายใหญ่บ้างเล็กบ้างสลับกัน ครีบต่างๆ สีเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 25-40 เซนติเมตร

อาหาร สัตว์น้ำวัยอ่อน

ประโยชน์  ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น