ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาลิ้นหมา ปลาลิ้นหมาเกร็ดใหญ่

ปลาลิ้นหมา ปลาลิ้นหมาเกร็ดใหญ่ชื่อสามัญ LARGESCALE TONGUE SOLE

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Cynoglossus macrolepidotus (Bleeker)

ถิ่นอาศัย  พบในบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วไป เช่น จังหวัดสมุทรสาคร เพชรบุรี ภูเก็ตและระนอง

ลักษณะ เป็นปลาที่เรียกกันทั่วไปว่า ปลาซีกเดียว มีรูปร่างยาวเรียว ลำตัวแบน ซีกของลำตัวที่มีส้มเข้มจะอยู่ด้านซ้าย ตาทั้งสองข้างอยู่ทางด้านซ้ายของลำตัว และอยู่ชิดกันมาก หัวค่อนข้างแหลมปากโค้งงอมีลักษณะคล้ายตะขอ เกล็ดมีขนาดใหญ่ ด้านซีกซ้ายมีเกล็ดแบบมีขอบหนาม ทางซีกขวามีเกล็ดแบบมีขอบเรียบ เส้นข้างลำทั้งสองเส้นอยู่ทางซีกซ้าย ครีบหลังและครีบก้นเชื่อมต่อกับครีบหาง ไม่มีครีบหู ลำตัวซีกซ้ายมีสีน้ำตาลและมีรอยแต้มสีดำอยู่บนกระพุ้งแก้ม

ขนาด  ความยาวประมาณ 30 เซนติเมตร

อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามบริเวณหน้าดิน

ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงอาหาร โดยนำมาใส่เกลือตากแห้ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น