ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโอคลีบเหลือง ปลาทูน่า

ปลาโอคลีบเหลือง ปลาทูน่า
ชื่อสามัญ  YELLOWFIN TUNA 

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Thunnus albacores 

ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเลอันดามัน ในระดับผิวน้ำและกลางน้ำ ชอบอพยพย้ายถิ่น 

ลักษณะ ปลาโอครีบเหลือง เป็นปลาที่มีรูปร่างคล้ายกระสวย ลำตัวท่อนหัวโตและมีกล้ามเนื้อหนา ท่อนหางค่อนข้างกลมยาว ปลายหางเรียว จะงอยปากยาวและปลายแหลม ปากกว้าง มีฟันเล็กแหลมที่ขากรรไกรบนและล่างตาโตอยู่ใกล้มุมปาก ครีบหลังแยกเป็นสองอันแต่ส่วนของฐานเชื่อมติดกัน ครีบหลังอันหลังสูงและเรียวยาว มีครีบฝอยเรียงแถวทั้งด้านบนและด้านล่างของท่อนหาง ครีบก้นสูงโค้ง ปลายเรียวยาว ครีบหางเว้ารูปวงพระจันทร์ ซีกบนของลำตัวเป็นสีน้ำเงินปนดำ ด้านท้องสีขาวปนเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 80-120 เซนติเมตร 

อาหาร ลูกปลาตัวเล็ก ๆ กุ้งและปลาหมึก 

ประโยชน์  ใช้บริโภคโดยตรงและแปรรูปเป็นปลากระป๋อง 

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น