ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาอีปุดยาว

ปลาอีปุดยาวชื่อสามัญ  ELONGATED ILISHA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Ilisha elaongata

ถิ่นอาศัย พบแพร่กระจายทั่วไปทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ เป็นปลาประเภทผิวน้ำ มีลำตัวยาวแบนข้างมาก ท้องแบนเป็นสัน ครีบหลัง ครีบหูและครีบท้องมีขนาดเล็ก ครีบก้นมีฐานยาว ครีบหางเว้าลึกแบบรูปส้อม สีของลำตัวเป็นสีน้ำเงินแกมเขียว ส่วนหลังจะมีสีเข้ม ท้องสีขาวเงิน สีครีบทุกครีบจะเป็นสีเหลืองอมส้ม

ขนาด ความยาวประมาณ 30-40 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามผิวน้ำ

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงเป็นอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น