ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558

ข้อมูลปลาทะเล ประเทศไทย

ข้อมูลปลาทะเล ประเทศไทย   เครื่องมือช่วยหาชื่อปลา และรายละเอียดปลา ปลาในอ่าวไทยและอันดามัน เนื่องจากนักเล่นเรือบางท่าน ไม่ได้เน้นตกปลาเป็นกิจกรรมหลัก แต่ในการเล่นเรือ กรณีออกเรือจากฝั่งเป็นหลายวัน คงต้องมีการรบกวนธรรมชาติบ้าง โดยการจับปลาเพื่อการดำรงชีพ จึงรวบฐานข้อมูลปลาทะเลในประเทศไทย เพื่อใช้เป็นข้อมูลเพื่อการดำรงชีพเวลาอยู่ในทะเลนานๆ
เพื่อให้มองและสามารถแยกแยะปลาประเภทต่างๆง่าย จึงจัดแบ่งตาม ลักษณะเด่นต่างๆของตัวปลา

แบ่งตามลักษณะเด่นของร่างกายปลา (คลิกที่รูปปลา)

ลำตัว ป้อมสั้น
ลำตัวป้อมสั้น


ลำตัว แบนราบ
ลำตัวแบนราบ

ลำตัว ทรงกระสวย
ลำตัว ทรงกระสวย

ลำตัว แบนยาว
ลำตัว แบนยาว
ลำตัวป้อมยาว
ลำตัวป้อมยาว

ลำตัว สูงแบน
ลำตัวสูงแบน

ลำตัว ยาวเล็ก

ลำตัว ยาวเล็ก

ลำตัว ยาวเรียว
ลำตัว ยาวเรียว

ลำตัว เรียวกลม
ลำตัว เรียวกลม

ลำตัวยาวกลม
 ลำตัว ยาวกลม


ปากแหลม
ปากแหลม


ตาโต
ตาโต


มีหนวด
มีหนวด
สวยงาม
สวยงาม

แบ่งตามขนาดความยาวปลา (คลิกที่ขนาดปลา)

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น