ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาทูแขกหางเหลือง

ปลาทูแขกหางเหลือง


ชื่อสามัญ YELLOW-TAIL ROUND SCAD

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Decapterus maruadsi (Schlegel)

ถิ่นอาศัย อาศัยในทะเลระดับกลางน้ำ อ่าวไทยและทะเลอันดามัน เช่น ที่จังหวัดจันทบุรี ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สงขลา ภูเก็ต ระนอง

ลักษณะ ปลาทูแขกหางเหลืองเป็นปลาที่มีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวค่อนข้างกลม หัวยาวเรียว จะงอยปากยาวและแหลม นัยน์ตาโต โคนหางมีเกล็ดเป็นสันแข็ง ครีบหลังมี 2 อัน ห่างออกจากกัน อันแรกเป็นรูปสามเหลี่ยมอันที่สองส่วนหน้ายกสูงขึ้นและลาดเตี้ยลงขนานไปตามแนวลำตัว ก้านครีบฝอยหนึ่งก้านอยู่ครีบหลังและหลังครีบก้นอีกหนึ่งก้าน ครีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหูมีขนาดใกล้เคียงกัน ครีบหางเป็นแฉกลึก
สีตามแนวสันหลังเป็นสีฟ้า ท้องสีขาวเงิน ครีบต่างๆ สีเหลือง มีเส้นสีเหลืองทอดตามแนวเส้นข้างตัว ด้านบนของกระพุ้งเหงือกมีจุดสีดำข้างละจุด นัยน์ตาสีเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 15-20 เซนติเมตร

อาหาร กินลูกปลา สัตว์ไม่มีกระดูกและแพลงค์ตอน

ขนาด ความยาวประมาณ 14-29 เซนติเมตร

ประโยชน์  นำมาแปรรูปเป็นปลากระป๋อง เนื้อใช้ปรุงเป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น