ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาการ์ตูน ปลาสลิดหินส้ม

ปลาการ์ตูน ปลาสลิดหินส้มชื่อสามัญ  BLACK-BACKED ANEMONE

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Amphiprion ephippium (Bloch)

ถิ่นอาศัย เป็นปลาที่ใช้ชีวิตร่วมกับดอกไม้หรือเรียกทับศัพท์ว่า "ซีแอนิโมน" ปลาชนิดนี้จะขับสารที่เป็นเมือกเคลือบอยู่ตามตัว เพื่อป้องกันพิษจากดอกไม้ทะเล เพราะเมื่อสลิดหินตกใจหรือพบศัตรู จะซุกซ่อนตัวในระหว่างหนวดของดอกไม้ทะเล อาศัยอยู่ทั้งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ เป็นปลามีสีสันสวยงาม โดยทั่วไปประกอบด้วยสีส้ม, แดง, ดำ, เหลือง และมีสีขาวพาดกลางลำตัว 1-3 แถบ อย่างไรก็ตาม แม้จะเป็นชนิดเดียวกัน ก็จะมีสีแตกต่างกันเล็กน้อยเสมอ ซึ่งความแตกต่างนี้ทำให้จดจำคู่ได้ นอกจากนั้น แหล่งที่อยู่อาศัยที่แตกต่างกันทำให้เกิดการแปรผันด้วย ปลาการ์ตูนอยู่กันเป็นครอบครัว เป็นปลาที่หวงถิ่นมาก มีเขตที่อยู่ของตนเอง

ขนาด ความยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร

อาหาร กินลูกปลา ลูกกุ้ง  แพลงก์ตอน และสัตว์น้ำขนาดเล็กเศษเหลือของอาหารปลา

ประโยชน์ เป็นปลาสวยงาม นิยมเลี้ยงกันในตู้กระจก

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น