ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาเก๋าแดง

ปลาเก๋าแดงชื่อสามัญ RED-BANDED GROUPER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Epinephelus fasciatus (Forskal)

ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามกองหินและแนวปะการัง พบแพร่กระจายทั่วไป ด้านทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ลักษณะ ปลาเก๋าแดงรูปร่างค่อนข้างยาวเรียว แบนข้าง หัวโต จะงอยปากสั้น นัยน์ตาโต ปากกว้างและเฉียงขึ้นเล็กน้อย ฟันซึ่งมีอยู่ตรงขากรรไกรบนและล่างมีลักษณะเป็นเขี้ยวยาวและคม ครีบหลังยาว ส่วนที่เป็นก้านครีบแข็งยาวกว่าส่วนที่เป็นก้านครีบฝอย ส่วนหน้าของครีบก้นมีก้านแข็งเป็นหนามแหลม ครีบหางมนกลม พื้นตัวมีทั้งสีแดงสด สีชมพูอ่อน และน้ำตาลปนแดง ขึ้นอยู่สภาพแวดล้อมและขนาดของปลา ข้างตัวมีแถบสีแดงปนน้ำตาล 5 แถบ ขอบครีบหลังที่เป็นก้านครีบแข็งมีสีแดงปนน้ำตาล เกล็ดเล็กละเอียด

ขนาด ความยาวประมาณ 15-90 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์  เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้ดี

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น