ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากะรังแดงจุดฟ้า ปลากุดสลาก

ปลากะรังแดงจุดฟ้า ปลากุดสลาก
ชื่อสามัญ BLUE-SPOTTED SEABASS

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Plectropomus leopardus

ถิ่นอาศัย พบตามกองหินปะการัง แนวปะการังที่มีน้ำขึ้นลงต่ำสุด

ลักษณะ ปลากะรังแดงจุดฟ้ามีลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้างเล็กน้อย ปากกว้าง ขากรรไกรบนยื่นยาวเลยหลังตา กระดูกแก้มอันแรกหยักเป็นซี่ละเอียด มีหนามด้านล่าง 3 อัน สีตามลำตัวจะมีการเปลี่ยนแปลงแตกต่างกว่ากันมากตั้งแต่สีน้ำตาลอ่อน เขียวมะกอกจนถึงสีแดงสด ลำตัวด้านบนมีสีน้ำตาล มีจุดสีฟ้าเล็ก ๆ รูปไข่ขอบสีดำ ส่วนท้องมีสีจางลงมา ครีบทุกครีบมีจุดสีฟ้ากระจายทั่วไป (ยกเว้นครีบหู)

ขนาด ความยาวประมาณ 50-80 เซนติเมตร

อาหาร สัตว์น้ำที่มีขนาดเล็กกว่า

ประโยชน์  ปลากะรังแดงจุดฟ้าเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีราคาค่อนข้างแพง เนื่องจากสามารถส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ ทั้งในรูปลูกปลาและปลาแช่เยือกแข็ง เนื้อมีรสเป็นเลิศ นำมาทำอาหารได้หลายประเภท

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น