ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลากะพงปานข้านลาย

ปลากะพงปานข้านลายชื่อสามัญ RUSSELL'S SNAPPER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Lutjanus russelli (Bleeker)

ถิ่นอาศัย พบทั่วไปตามเกาะ กองหินปะการัง บริเวณชายฝั่งทะเลของอ่าวไทย

ลักษณะ เป็นปลาทะเลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ อยู่ในวงศ์เดียวกันกับปลากะพงแดง เท่าที่สำรวจพบในบ้านเราทั้งหมด 25 ชนิด ปลากะพงปานข้างลายมีลำตัวยาว ด้านข้างแบน หัวค่อนข้างโต ปากแหลมนัยน์ตาโต ปากกว้าง มีฟันแหลมคมทั้งขากรรไกรบนและล่าง ครีบหลังมีฐานยาว ครีบหางมีขนาดใหญ่และปลายเว้าเล็กน้อย สีของลำตัวเป็นสีแดงปนน้ำตาลหรือสีขาวเงิน มีเส้นสีแดงปนน้ำตาลจำนวน 8 เส้น พาดผ่านและโค้งไปตามแนวลำตัว บริเวณโคนหางมีปานดำขนาดสะดุดตาอยู่ข้างละหนึ่งแห่ง

ขนาด ความยาวประมาณ 16-42 เซนติเมตร

อาหาร กินปลา กุ้ง และสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ประโยชน์ เนื้อมีรสอร่อย นับเป็นอาหารที่ขึ้นหน้าขึ้นตาอย่างแพร่หลาย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น