ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาปากคมปีกสั้น ปลาตุ๊กแก

ปลาปากคมปีกสั้น ปลาตุ๊กแกชื่อสามัญ SHORTFIN LIZARDFISH

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Saurida micropectoralis

ถิ่นอาศัย มีอยู่ทั่วไปในบริเวณอ่าวไทยนับตั้งแต่จังหวัดระยอง ชลบุรี ชุมพร สงขลา ภูเก็ต ระนอง และในทะเลอันดามัน ชอบหากินอยู่ตามพื้นทะเล ซึ่งมีลักษณะเป็นโคลน หรือทรายปนโคลน โดยปกติเป็นปลาที่ชอบทรงตัวนิ่งอยู่กับที่ เวลาเคลื่อนตัวไปบนพื้นทะเล จะใช้ครีบท้องค้ำยัน และผลักตัวไปทั้งหน้า ปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

ลักษณะ รูปร่างเรียวยาวคล้ายรูปทรงกระบอก ลำตัวค่อนข้างกลม บริเวณส่วนหัวมีลักษณะคล้ายปลาช่อนน้ำจืดหรือคล้ายหัวตุ๊กแก จึงเรียกปลาชนิดนี้ว่า “ปลาตุ๊แก” ปากกว่างมีฟันซี่เล็กเรียงเป็นแถวเห็นได้ชัดเจน ครีบหลังมี 2 ครีบ คือครีบธรรมดา และครีบไขมันซึ่งยาวเป็นติ่งใหล้บริเวณโคนหางมีครีบหูสั้น ยาวไม่ถึงครีบท้อง บริเวณส่วนบนของลำตัวมีสีน้ำตาล ด้านล่างมีสีขาว ถิ่นอาศัย มีอยู่ทั้วไปในบริเวณอ่าวไทยนับตั้งแต่จังหวัดระยอง ชลบุรี ชุมพร สงขลา ภูเก็ต ระนอง และในทะเลอันดามันชอบหากินอยู่ตามพื้นทะเลซึ่งมีลักษณะเป็นโคลนหรือทรายปนโคลน โดยปกติเป็นปลาที่ชอบทรงตัวนิ่งอยู่กับที่ เวลาเคลื่อนตัวไปบนพื้นทะเลจะใช้ครีบท้องค้ำยันและผลักตัวไปข้างหน้า ปลาชนิดนี้ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูง

ขนาด ความยาวประมาณ 17-50 ซม.

อาหาร กินพวกสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังและลูกปลาตัวเล็ก ๆ

ประโยชน์ เป็นปลาที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น