ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสลิดหินจุดขาว

ปลาสลิดหินจุดขาว



ชื่อสามัญ WHITESPOTTED SPINEFOOT

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Siganus canaliculatus

ถิ่นอาศัย อยู่ตามหน้าดินก้นทะเลตามแถบบริเวณกองหินและในหมู่หินปะการังทั่วไป พบมากในแถบจังหวัด สงขลา สุราษฏร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ ชลบุรีและระยอง

ลักษณะ  รูปร่างคล้ายสลิดหินแขก ส่วนของลำตัวยาวเรียกว่า ก้านครีบแข็งของครีบหลังมีลักษณะแหลมคม ครีบหางเว้าเล็กน้อย สีพื้นลำตัวเป็นสีเทาอมเหลือง โดยด้านบนจะมีสีเข้มแล้วค่อยๆจางลงไปเรื่อยๆ ทางด้านข้าง นอกจากนี้ลำตัวด้านบนมีจุดสีขาวเงินอยู่ทั่วไป ซึ่งทำให้ดูสวยงามแล้วบริเวณฝาเปิดเหงือกจะมีวงสีดำอยู่ 1 วง ครีบหลังและครีบหางมีจุดสีน้ำตาลประ ครีบอกมีสีเหลือง

ขนาด โดยทั่วไปจะมีความยาวประมาณ 11-19 เซนติเมตร

อาหาร กินแพลงค์ตอน แมลงน้ำและซากสัตว์ที่เน่าเปื่อย

ประโยชน์ เนื้อมีรสอร่อย

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น