ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสากเหลือง ปลาน้ำดอกไม้

ปลาสากเหลือง ปลาน้ำดอกไม้ชื่อสามัญ OBTUSE BARRACUDA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sphyraena obstsata (Cuvier & Valenciennes)

ถิ่นอาศัย แพร่กระจายอยู่ทั่วอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ ปลาสากเหลือง มีรูปร่างเรียว ปากกว้าง จะงอยปากแหลม ขากรรไกรล่างยื่นยาวกว่าขากรรไกรบนมีฟันเขี้ยว ช่องปากสีเหลือง กระดูกแก้มอันแรกมีเหลี่ยมรูปมุมฉาก ครีบหลังอันแรกมีเทาปนกับสีเหลือง ครีบหู ครีบก้น ครีบหลังอันที่ 2 และครีบหางมีสีเหลืองแต่ครีบท้องสีขาว ลำตัวสีเหลืองอ่อน ท้องสีขาวเงิน

ขนาด ความยาว 20-30 เซนติเมตร

อาหาร  พืชและสัตว์ทั่วไปขนาดเล็ก ๆ

ประโยชน์ ใช้เป็นอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น