ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาดอกหมากกระโดง

ปลาดอกหมากกระโดงชื่อสามัญ WHIPFIN MOJARRA

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Gerres filamentosus (Cuvier & Valenciennes)

ถิ่นอาศัย ชายฝั่งทะเลตื้น ๆ ปากแม่น้ำจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรปราการ ชลบุรี ระยอง

ลักษณะ ปลาดอกหมากกระโดงมีรูปร่างของลำตัวป้อมดูคล้ายรูปไข่หรือสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนแบนข้าง หัวเล็กสั้น นัยน์ตาโต จะงอยปากแหลม ปากยืดหดได้ เกล็ดเล็กหลุดง่าย ตัวโตเต็มวัยก้านครีบแข็งอันที่สองของครีบหลังจะเจริญยาวเป็นเส้นเดี่ยว ครีบอกยาว ครีบหางลึกเว้ารูปส้อม สีลำตัวอมเทามีสีดำแต้มเป็นจุดประปรายท้องสีขาวเงิน ครีบทุกครีบสีเทาอมเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 11-22 เซนติเมตร

อาหาร สัตว์น้ำและพืชขนาดเล็ก

ประโยชน์ ใช้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น