ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาสีกุนข้างเหลือง ปลาข้างลวด ปลากิมซัว

ปลาสีกุนข้างเหลือง ปลาข้างลวด ปลากิมซัว

ชื่อสามัญ YELLOW STRIPE TREVALLY

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Selaroides leptolepis Bleeker

ถิ่นอาศัย พบทุกระดับน้ำในทะเล มีแพร่กระจายอยู่ในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน

ลักษณะ มี่รูปร่างค่อนข้างเรียวยาว คล้ายๆ กับปลาทู แต่ปลาข้างเหลืองจะมีลักษณะเด่นที่แตกต่างจากปลาทูอย่างชัดเจนคือ ลำตัวจะมีแถบสีเหลืองเป็นแนวยาวจากหัวจนถึงโคนหาง ลำตัวแบนมีส่วนโค้งทางด้านหลังและด้านท้องเท่ากัน นัยน์ตาโต ปากเล็ก คอดหางเรียว ครีบหูยาวเรียวปลายแหลม ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหลังและครีบก้นยาว เส้นข้างตัวโค้งตามแนวสันหลังและเป็นเส้นตรงบริเวณตอนกลางครีบหลังอันที่สอง และมีจุดดำอยู่เหนือครีบหูตรงขอบแก้มด้านบน ที่คนไทยคุ้นเคยกันดี จนบางครั้งนักดำน้ำมือใหม่ๆ จะนึกว่าเป็นปลาทู เส้นข้างตัวโค้งตามแนวสันหลังและเป็นเส้นตรงบริเวณตอนกลางครีบหลังอันที่สอง และมีจุดดำอยู่เหนือครีบหูตรงขอบแก้มด้านบน ลำตัวแบนมีส่วนโค้งทางด้านหลังและด้านท้องเท่ากัน นัยน์ตาโต ปากเล็ก คอดหางเรียว ครีบหูยาวเรียวปลายแหลม ครีบหลังมี 2 อัน ครีบหลังและครีบหางยาว ความยาวตลอดลำตัวประมาณ 9-16 เซนติเมตร ปลาข้างเหลือง

ขนาด ความยาวประมาณ 9-16 เซนติเมตร

อาหาร  พืชและสัตว์ขนาดเล็กที่ล่องลอยในน้ำ

ประโยชน์ ใช้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น