ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาจวดเตียนเขี้ยว

ปลาจวดเตียนเขี้ยว


ชื่อสามัญ TIGER-TOOTHED CROAKER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Otolithes ruber (Bloch & Schneider)

ถิ่นอาศัย หากินตามชายฝั่งบริเวณน้ำลึก ๆ มีชุกชุมในแถบทะเลอันดามันและอ่าวไทย

ลักษณะ เป็นปลาหน้าดิน ลำตัวเป็นเหลื่ยมและแบนข้าง รูปร่างของปลาชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอายุ หัวโต แนวสันหัวป้าน ปากเล็ก มีฟันเป็นเขี้ยวแหลมแยกเป็นซี่ออกมา นัยน์ตาค่อนข้างโต อยู่ใกล้แนวสันหลังและครีบหลัง ช่องเปิดเหงือกแคบอยู่หน้าฐานครีบหู เกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นหนังหยาบๆ ครีบหลังอันแรกเป็นหนามแข็งอันเดียว ครีบหลังอันที่สองเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด อยู่ตรงข้ามกับครีบก้นและยาวกว่าครีบก้นเล็กน้อย ไม่มีครีบท้อง ครีบหางตัดตรง หรือบางตัวตัดเป็นเหลี่ยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลา พื้นลำตัวสีม่วงแกมน้ำเงินคล้ำ ท้องสีเหลืองจางๆ

ขนาด ความยาวประมาณ 21-62 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาและสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่บริเวณหน้าดิน

ประโยชน์ ใช้ปรุงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น