ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลายอดจากหูยาว

ปลายอดจากหูยาว



ชื่อสามัญ YELLOW PIKE-CONGER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Congresox talabon (Cuvier)

ถิ่นอาศัย ส่วนใหญ่พบทั้งในบริเวณปากแม่น้ำ ชายฝั่งและในบริเวณที่มีระดับน้ำทะเลลึกถึง 100 เมตร ทางภาคตะวันออก และชายฝั่งอ่าวไทย ภาคใต้ พบมากที่จังหวัดสุราษฏร์ธานี และจังหวัดสงขลา

ลักษณะ เป็นปลาซึ่งมีขนาดและรูปร่างใหญ่กว่าปลาไหลชนิดอื่น มีลำตัวยาวค่อนข้างกลม ไม่มีเกล็ดส่วนหางแบน ส่วนหัวเรียวแหลม ปากกว้าง ขากรรไกรยาวยื่นเลยนัยน์ตา ไม่มีริมฝีปาก ตาค่อนข้างเล็ก ฟันค่อนข้างใหญ่เป็นฟันเขี้ยวอยู่บนขากรรไกรทั้งสองข้าง มีฟันซี่ละเอียดประมาณ 3 แถวอยู่บนขากรรไกรล่าง ฟันบนเพดานในแถวกลางมีลักษณะแหลมคม ครีบหลังและครีบหางเรียงต่อกันออกไปจนสุดโดนหาง ครีบหูค่อนข้างใหญ่ บริเวณหัวและลำตัวมีสีเหลือง ด้านท้องมีสีขาว ครีบหลังและครีบก้นมีสีดำ

ขนาด ความยาวประาณ 60-80 เซนติเมตร

อาหาร กินเนื้อสัตว์ และซากสัตว์น้ำอื่น ๆ

ประโยชน์  เป็นอาหารที่มีราคาแพง

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น