ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาซ่อนทรายแก้ว

ปลาซ่อนทรายแก้วชื่อสามัญ SILVER SILLAGO

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Sillago sihama (Forskal)

ถิ่นอาศัย หากินตามหน้าดินซึ่งมีพื้นเป็นทราย โดยจะฝังตัวอยู่ในทราย เหลือนัยน์ตาโผล่ขึ้นมา คอยจ้องจับสัตว์น้ำเป็นอาหาร พบทั่วไปในอ่าวไทย

ลักษณะ ปลาซ่อนทรายแก้ว เป็นปลาทะเลซึ่งมีลำตัวยาวเรียว ด้านข้างแบน หัวยาวเรียวจะงอยปากยาวแหลมใช้ในการขุดคุ้ยอาหาร ปากเล็กอยู่ปลายสุดและสามารถยืดหดได้ ครีบหลังมีฐานยาวและแยกออกเป็นสองอันครีบก้นมีขนาดใกล้เคียงกับครีบหลังอีนที่สอง ครีบอกอยู่ใต้ครีบหู ครีบหางตัดตรง เกล็ดเล็กและหยาบสีลำตัวเป็นสีเนื้อ

ขนาด ความยาวประมาณ 7-12 เซนติเมตร

อาหาร กินลูกกุ้ง ตัวหนอนและสัตว์น้ำขนาดเล็ก

ประโยชน์ ปลาซ่อนทรายแก้ว เนื้อสีขาว มีก้างน้อย รสชาติดีมาก นิยมส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศในรูปของปลาแช่แข็ง นอกจากนี้ยังมาแปรรูปเป็นปลาตากแห้งโดยจะแล่เนื้อเป็นแผ่นบางๆ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น