ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลานกขุนทอง

ปลานกขุนทอง


ชื่อสามัญ  WRASSE

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Halichoeres kallochroma (Bleeker)

ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามโขดหินและแนวปะการังใต้น้ำ พบในอ่าวไทยและฝั่งทะเลอันดามัน

ลักษณะ มีรูปร่างโดยรวม คือ ลำตัวค่อนข้างยาว แบนข้าง ริมฝีปากหนา สามารถยืดหดได้ กระดูกพรีแม็คซิลลารี เพดิเคิลส์เจริญดี โดยปกติมีฟันแบบฟันเขี้ยวแหลม หรือฟันตัดเพียงแถวเดียว ฟันที่หลอดคอมีขนาดใหญ่พัฒนาดี ไม่มีฟันบนกระดูกโวเมอร์และกระดูกพาลาติน เกล็ดที่ปกคลุมลำตัวมีขนาดใหญ่เป็นแบบขอบเรียบ เส้นข้างลำตัวอาจขาดตอนหรือสมบูรณ์ เป็นปลาที่มีสีสันสดใสสวยงาม

ขนาด ความยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร

อาหาร กินกุ้ง ปูและหอยขนาดเล็ก

ประโยชน์  นิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม เป็นปลาที่รักษาสมดุลแนวปะการัง ระบบนิเวศน์วิทยา จึงไม่ควรนำมาบริโภค เพราะไม่ใช่ปลาเศรษกิจ

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น