ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาโรนันจุดขาว

ปลาโรนันจุดขาวชื่อสามัญ WHITE-SPOTTED SHOVELNOSE RAY

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Rhynchobatus djiddensis Gunther

ถิ่นอาศัย อยู่ตามพื้นทะเลหากินบริเวณชายฝั่ง พบทั่วไปในอ่าวไทย

ลักษณะ  เป็นปลากระดูกอ่อน ลักษณะคล้ายปลาฉลาม จะงอยปากเรียวแหลม ส่วนของหัวอยู่ถัดเข้ามาเชื่อมกับครีบหู เป็นรูปสามเหลี่ยม ท่อนหางยาวกลม นัยน์ตาโต ช่องน้ำเข้าออกอยู่หลังตา จมูกอยู่เหนือช่องปาก ฟันมีขนาดใหญ่เชื่อมติดต่อกันเป็นแผ่นเดียว ครีบหลังมี 2 อัน อันแรกอยู่ตรงกับครีบท้องครีบอันที่สองมีขนาดเล็กกว่าและอยู่ถัดไปทางหาง ครีบหูกว้างใหญ่แนบลำตัว ลำตัวสีน้ำตาลอ่อนมีจุดดำอยู่ระหว่างครีบหูและมีจุดขาวกระจายอยู่บนก้านหลังลำตัว

ขนาด  ความยาวประมาณ 60-180 เซนติเมตร

อาหาร กินปลาขนาดเล็กและสัตว์น้ำขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามพื้นทะเล

ประโยชน์ เนื้อใช้ปรุงอาหาร

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น