ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลาทรายแดงใหญ่

ปลาทรายแดงใหญ่


ชื่อสามัญ SHARPTOOTH SNAPPER

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Pristipomoides typus Bleeker

ถิ่นอาศัย หน้าดินชายฝั่งที่มีน้ำลึก

ลักษณะ เป็นปลาทะเลซึ่งมีรูปร่างเรียวยาว ลำตัวด้านข้างแบน ท่อนหางค่อนข้างสั้น เกล็ดมีขนาดปานกลาง หัวโต จะงอยปากยาว ปากกว้าง มีฟันแข็งแรง แหลมคมอยู่บนขากรรไกรบนและล่างนัยน์ตาโตอยู่ใหล้แนวสันกะโหลก ครีบหลังยาว คีบท้องอยู่ใกล้กับครีบหู มีปลายเรียวแหลมครีบหางมีขนาดปลายเว้า พื้นสีแดงปนชมพู หน้านัยน์ตาและแก้มสีเทา ครีบต่างๆ สีเหลืองที่ปลายระหว่างหนังครีบหลังมีลวดลายสีชมพู

ขนาด  ความยาวประมาณ 50-70 เซนติเมตร

อาหาร  กินปลาและสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง

ประโยชน์ ใช้บริโภค

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น