ความสุข จะมีความหมายแท้จริง เมื่อได้แบ่งปัน ... The simple life-ชีวิตที่เรียบง่าย Adventurous-รักการผจญภัย Brave heart-ใจกล้าหาญ Creative-มีความคิดสร้างสรรค์ ...

วันอาทิตย์ที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2558

ปลางัวใหญ่หางตัด ปลาแรดทะเล

ปลางัวใหญ่หางตัด ปลาแรดทะเล


ชื่อสามัญ YELLOW-FINNED LEATHER JACKET

ชื่อทางวิทยาศาสตร์ Alutera monoceros (Linnaeus)

ถิ่นอาศัย หากินอยู่ตามหน้าดินและแนวหินใต้น้ำ พบทั่วไปในอ่าวไทยบริเวณก้นอ่าว

ลักษณะ เป็นปลาหน้าดิน ลำตัวเป็นเหลื่ยมและแบนข้าง รูปร่างของปลาชนิดนี้จะเปลี่ยนแปลงตามอายุ หัวโต แนวสันหัวป้าน ปากเล็ก มีฟันเป็นเขี้ยวแหลมแยกเป็นซี่ออกมา นัยน์ตาค่อนข้างโต อยู่ใกล้แนวสันหลังและครีบหลัง ช่องเปิดเหงือกแคบอยู่หน้าฐานครีบหู เกล็ดเปลี่ยนรูปเป็นหนังหยาบๆ ครีบหลังอันแรกเป็นหนามแข็งอันเดียว ครีบหลังอันที่สองเป็นก้านครีบอ่อนทั้งหมด อยู่ตรงข้ามกับครีบก้นและยาวกว่าครีบก้นเล็กน้อย ไม่มีครีบท้อง ครีบหางตัดตรง หรือบางตัวตัดเป็นเหลี่ยม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอายุและขนาดของปลา พื้นลำตัวสีม่วงแกมน้ำเงินคล้ำ ท้องสีเหลืองจางๆ

ขนาด ความยาวประมาณ 20-45 เซนติเมตร

อาหาร กินสัตว์น้ำที่พบในบริเวณหน้าดิน

ประโยชน์ เนื้อปลาใช้ปรุงอาหารได้

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น